Sommarvattnet kan inte sättas på, på grund av vattenläcka!

En större vattenläcka upptäcktes vid Havsvägen idag den 18 april då sommarvattnet skulle sättas på. Detta försenar påkoppling av sommarvattnet. Nytt datum meddelas så snart det är möjligt.