Eldning

Brandrisk
Håll koll på brandrisk i skog och mark och lär dig elda säkert genom att ladda ner appen BRANDRISK ute från dinsakerhet.se

Regler för eldning utomhus
Informationen är hämtad från www.norrtalje.se
Det finns regler för när, var och vad du får elda utomhus. Tänk på att alltid kontrollera dagsaktuell brandriskprognos innan du tänder brasan!

Du får bara elda torrt trädgårdsavfall, som inte kan utnyttjas för kompostering, om det kan ske utan att andra människors hälsa skadas. Tänk på att det finns många människor som kan må dåligt av röken från din eldning!

Att elda avfall som exempelvis hushållssopor, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden. Avfall som du inte får elda är du välkommen att lämna på någon av kommunens återvinningscentraler.

När får jag elda?
Inom detaljplanerat område (som Flisbergen) får du inte elda utomhus mellan 1 april-30 september. Du ska alltid kontrollera dagsaktuell brandriskprognos innan du eldar utomhus. Du eldar alltid under eget ansvar!I övrigt är det tre nivåer som gäller för eldning utomhus. Vilken nivå som gäller just nu får du genom att ringa 0176-28 42 00. De tre nivåerna är:

1. Ej eldningsförbud
Brandförsvaret tillåter eldning under eget ansvar. Trots att brandförsvaret tillåter eldning kan kommunen ha förbjudit det av miljöskäl.

2. Eldning avråds
Räddningstjänsten avråder från eldning om det inte kan genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet, men det råder inte eldningsförbud.

3. Eldning förbjuden
Förbudet omfattar eldning utomhus i hela kommunen och gäller tills annat meddelas. Anledningen till förbudet är torr väderlek och att det därmed är mycket torrt i markerna. Du får grilla på säkra grillplatser under förutsättning att du har tillgång till släckutrustning. All grillning ska ske med stor försiktighet och du har alltid eget ansvar för grillningen. En engångsgrill är inte en säker grillplats.

Var extra försiktig då eldning är förbjuden eller avråds
Både när eldning är förbjuden och när eldning avråds uppmanar Räddningstjänsten till extra stor försiktighet i samband med grillning, arbete i skog och andra aktiviteter i naturen. Även små energikällor som till exempel cigarettglöd, gnistor från grill och verktyg/maskiner kan vara tillräckligt för att skapa en okontrollerad brand. Allting sker under eget ansvar enligt nedan.

Du som eldar är alltid ansvarig

Oavsett om eldningsförbud råder eller inte så eldar du alltid på eget ansvar och är juridisk ansvarig för eventuella konsekvenser. Den som handskas vårdslöst med eld kan dömas enligt brottsbalken för allmänfarlig eller grov allmänfarlig vårdslöshet.

Tänk på att:

  • Du bör inte elda om det är stark vind eller när marken är torr.
  • Elda inte så att rök och gnistor riskerar att spridas mot skog, byggnader, tält, vägar eller så att el- och teleledningar kan skadas.
  • Du måste ha släckutrustning nära till hands, även vid eldning i liten omfattning, till exempel vattenslang, hink, strilkanna och lövräfsa.