Vägar

Vissa stora vägar i och runt vårt område sköts av Bysholmens vägförening (där Flisbergen finns representerat), exempelvis Havsvägen som går rakt igenom vårt område. Övriga vägar är Nothamnsvägen, Kustvägen och andra större vägar i områdena upp mot Grisslehamn.

Föreningen sköter om vissa av vägarna i området. De grusas, saltas och hyvlas vid behov.

För att våra vägar ska hålla bättre är det bra om vi hjälps åt att:

  • Köra sakta och försiktigt
  • Kratta tillbaka grus som lagt sig vid kanterna
  • Fylla ”potthål” som bildats med intilliggande grus

Plogning

Under vintern plogas samtliga vägar vid behov för att de ska vara framkomliga året runt.

När det har snöat minst 5-10 cm kommer samtliga vägar plogas som ingår i avtalet mellan Bysholmens vägförening och vägentreprenören. Detta görs i regel i ordningsföljd – Nothamnsvägen -Kustvägen -Havsvägen (hos oss) och vidare upp mot Grisslehamn.

Våra mindre vägar i Flisbergen plogas vid behov (snöat minst 5-10 cm) och beställs direkt till entreprenören av vår vägfogde. Vi har alltså inget fast avtal/abonnemang utöver det vi har gemensamt med Bysholmens vägförening.

När alla vägar som omfattas av vägföreningen är plogade kommer plogbilen tillbaka och tar de mindre vägarna (om föreningarna så önskar). Det görs i ordningsföljd uppifrån Grisslehamn tillbaka till Flisbergen. Det kan alltså ta ett par timmar från det att vår Havsväg plogas tills plogbilen kommer tillbaka och plogar de mindre vägarna.

Väderprognoser påverkar när plogbilen går ut, i regel väntar entreprenören tills det snöat klart, eller efter behov om det snöar under längre tid.

Om du har frågor om vägarna, plogning eller om du behöver hjälp så kontakta vägfogden