Vägar

Föreningen sköter om vissa av vägarna i området. De grusas, saltas och hyvlas vid behov.
Under vintern plogas samtliga vägar vid behov för att de ska vara framkomliga året runt.

Vissa vägar sköts istället av Bysholmens vägförening där Flisbergen finns representerad. Exempelvis Havsvägen som går rakt igenom området.

För att våra vägar ska hålla bättre är det bra om vi hjälps åt att:

  • Köra sakta och försiktigt
  • Kratta tillbaka grus som lagt sig vid kanterna
  • Fylla ”potthål” som bildats med intilliggande grus

Vid större skador eller funderingar – kontakta vägfogden