Styrelse & funktionärer

  Roll Namn Telefon
Styrelse
  Ordförande Håkan Pontén Andersson 070-377 00 64
  Ledamot, kassör, vice ordförande Anna Nordström 070-751 60 14
  Ledamot, sekreterare Ewa Söderblom 070-116 45 84
  Ledamot, vattenfogde Pekka Vehmas 070-405 41 02
  Ledamot, hamnfogde, vägfogde Rolf Kingström 070-760 54 55
  Suppleant, medlem i vattengruppen Gert Svensson 073-180 45 59
  Suppleant, ansvarig för klubbhuset Maria Bengtsson 073-6567237
Övriga
  Webbfogde Kim Rehnfeldt 070-298 18 05
  Ansvarig för städdagar    
  Revisor Monica Grönlund 070-639 39 83
  Revisorssuppleant Susanne Hedbom 073-987 61 69
  Valberedning, ordförande Nicklas Grönberg 070-876 48 26
  Valberedning, ledamot Anna-Karin Thunborg 070-775 06 34

Efter årsmöte 2022-05-28