Styrelse & funktionärer

 

  Roll Namn Telefon
Styrelse
  Ordförande, vägfogde Göran Wallin 070-321 92 11
  Ledamot, kassör, vice ordförande Anna Nordström 070-751 60 14
  Ledamot, sekreterare Ewa Söderblom 070-116 45 84
  Ledamot, vattenfogde Pekka Vehmas 073-433 12 49
  Ledamot, hamnfogde, vägfogde Rolf Kingström 070-760 54 55
  Suppleant, medlem i vattengruppen Gert Svensson 073-180 45 59
  Suppleant, ansvarig för klubbhuset Birgit Andersson 070-430 46 28
Övriga
  Webbfogde Kim Rehnfeldt 070-298 18 05
  Ansvarig för städdagar Tommy Gustafsson 070-640 02 66
  Revisor Monica Grönlund 070-639 39 83
  Revisorssuppleant Susanne Hedbom 073-987 61 69
  Valberedning, ordförande

Håkan Pontén Andersson

070-377 00 64

  Valberedning, ledamot Andreas Bjarnert  070-385 60 90