Styrelse & funktionärer

Roll Namn Telefon
Styrelse
Ordförande, vägfogde Göran Wallin 070-321 92 11
Ledamot, kassör, vice ordförande Vladimira Anfelt 070-653 41 35
Ledamot, sekreterare Cecilia Brunskog 0703-777 242
Ledamot, vattenfogde Pekka Vehmas 073-433 12 49
Ledamot, hamnfogde, vägfogde Rolf Kingström 070-760 54 55
Suppleant, medlem i vattengruppen Gert Svensson 073-180 45 59
Suppleant, ansvarig för klubbhuset Karin Hirasawa 070-750 62 40
Övriga
Webbfogde Kim Rehnfeldt 070-298 18 05
Revisor Susanne Hedbom 073-987 61 69
Revisorssuppleant, ansvarig för städdagar Monica Grönlund 070-639 39 83
Valberedning, ordförande Andreas Bjarnert  070-385 60 90
Valberedning, ledamot Håkan Pontén Andersson 070-377 00 64