Sopor & återvinning

Sophämtning (kommunens anvisningar):
Läs mer om sophämtning och renhållning på Norrtälje vatten och avfall hemsida

Soporna hämtas udda veckor

 • På hämtningsdag ska sopkärlet placeras inom 10 meter från hämtningsfordonets uppställningsplats med draghantaget vänt mot sophämtaren.
 • Vägen fram till kärlet ska vara lättframkomligt och tillräckligt bred.
 • Vägen från sopkärlet till sopbilen ska vara plan och hårdgjord.
 • Ställ kärlet i nivå med sopbilens färdväg.

OBS! Om kärlet inte är placerat enligt ovan på hämtningsdagen så riskerar du att inte få kärlet tömt.

Du som fastighetsägare är skyldig att hålla dina diken och vägkanter fria från sly och att kapa grenar som hänger längre ner än 4,7 meter över vägen, så att sop-, plogbilar och utryckningsfordon kan ta sig fram till fastigheterna.

Utrymme vid korsningar och vändplaner för fordon

Grovsopor
Från och med den 1 januari 2011 blev insamlingen av grovsopor och el-avfall en betaltjänst. Tidigare kampanjhämtning vår och höst hos samtliga kunder tas bort. Du kan beställa hämtning av grovsopor hos kommunens kontaktcenter.

Hämtning sker tillsvidare på en fast dag i månaden. Du får lämna upp till 8 kollin per hämtning. Grovsoporna ska vara paketerade eller buntade i längder om högst 1,2 meter och om vikter på högst 15 kilo. Skrymmande grovavfall i form av möbler med mera ska demonteras för att uppfylla krav om vikt och längder. Avfallet ska delas upp i brännbart, icke brännbart och el-avfall. Kostnad för tjänsten är 375:-. Du kan läsa mer på kommunens webbplats. Där finns också frågor och svar om förändringen av grovsopsinsamlingen.

Grovsopor är större avfall som normalt uppkommer i ett hushåll och därför inte kan lämnas i den ordinarie sophämtningen.
Exempel grovsopor: Möbler, cyklar, barnvagnar, skottkärror, kläder, husgeråd, vattentunnor i plast, gräsklippare (tömd på bensin och olja).

Detta räknas inte till grovsopor/el-avfall: Byggavfall, bil- och båtdelar, jordbruksredskap, stängsel, sanitetsporslin, mulltoa, vedspis, varmvattenberedare, heltäckningsmatta, värmepumpar, pannor. Avfall ifrån en större fastighetsröjning ingår inte heller i grovsopshämtningen.

Återvinningsstation
Älmsta Södra industriområde Infarten
Tar hand om: färgat glas, ofärgat glas, metallförpackningar, pappersförpackningar, förpackningar av hårdplast och tidningar. Många återvinningsstationer har även en batteriholk för insamling av batterier.

Miljöstationer
Älmsta OK/Q8 Benstinstation, Norrtäljevägen 31
Grisslehamn Trafikbutiken Qstar, Norrtäljevägen
Tar hand om: Bekämpningsmedel och andra gifter, Bilbatterier, Bränsle och oljor, Fotokemikalier, Färger och limrester, Glödlampor, lågenergilampor och lysrör, Lösningsmedel, lacknafta, thinner, terpentin, fotogen och aceton, Nagellack, Tändvätska, Termometrar av kvicksilver, termostater, Uppladdningsbara batterier, Vissa avfettnings- och rengöringsmedel

Häverö återvinningscentral
Öppettider, helgfria dagar vardagar 7.00-16.00 lördagar 9.00-16.00
En återvinningscentral (ÅVC), återvinningsgård, kretsloppspark eller återbruk är en mestadels bemannad stationär insamlingsfacilitet för uppdelad insamling av grovsopor (exempelvis trasiga möbler), trädgårdsavfall, farligt avfall (exempelvis elavfall (inklusive glödlampor/lysrör) och färg), metallskrot samt mindre mängder byggavfall. De tar ofta också emot en del förpackningar, exempelvis stora wellpappkartonger eller frigolit som inte ryms i behållarna på återvinningsstationerna.

Sorteringen sker i nedanstående fraktioner och detta händer med materialet:

 • Metallskrot. Metallerna smälts till ny råvara såsom t ex koppar, aluminium m m.
 • Träavfall, obehandlat. Flisas till bränsleflis.
 • Brännbart avfall. Körs till Vattenfall i Uppsala eller Fortum i Stockholm och blir fjärrvärme, kyla, ånga och el.
 • Bilbatterier. Blyet återvinns för t ex nya bilbatterier.
 • El-avfall, kyl- och frysvaror. El-Kretsen återvinner vissa komponenter och sänder andra delar till destruktion.
 • Farligt avfall. Hämtas av vår entreprenör och tas omhand på ett miljöriktigt sätt.
 • Förpackningar från återvinningsstationer. Samlas in för återvinning av Förpackinsamlingen.
 • Sten, tegel och betong (tipp). Återanvänds som konstruktionsmateriel.
 • Träavfall, målat. Brännbart, se brännbart avfall.
 • Icke brännbart, deponi. Det avfall som inte går att återvinna läggs på deponi.
 • Tryckimpregnerat. Förbränning, vid godkänd destruktionsanläggning.
 • Textil. Se brännbart avfall.

Kommunens kontaktcenter
För svar på frågor kan du kontakta kommunen.
Telefon: 0176-710 00
Vardagar: 08.00-16.30
Torsdagar: 09.00-19.00 (receptionen har öppet från 08.00)
Estunavägen 14, Norrtälje
E-post kontaktcenter@norrtalje.se