Träd & natur

Som fastighetsägare är du skyldig att sköta om marken även längs vägen. Diken ska skötas om och träd och grenar som hänger över vägen ska tas ned. Det är viktigt att renhållning, väghållare och räddningstjänst kan ta sig fram.

Om ett träd riskerar att ta med sig en ledning kan du även kontakta styrelsen så meddelar de el-leverantören för åtgärd.

Området runt våra fastigheter ägs i de flesta fall inte av föreningen. Det finns ingen grönvårdsplan för skötsel av denna mark och således får man inte ta ner träd som man vill. Det är numera även krav på motorsågslicens ifall man inte tar ner träd på egen mark. Ifall du upplever att ett träd behöver tas ned, kontakta styrelsen så får de ta det med markägaren.