Bysholmens samfällighetsförening behöver rekrytera till styrelsen!

Vi som bor i Havsskogen, Flisbergen eller Nothamn är också medlemmar i Bysholmens samfällighetsförening. Föreningen har till uppgift att säkerställa underhåll av vissa av de vägar vi är beroende av för att ta oss till våra fritidshus. Arbetet finansieras genom den årliga föreningsavgiften och statliga bidrag. Föreningen har en styrelse som ser till att medlemmarnas pengar används på klokast möjliga sätt.

Inför årsstämman letar vi nu någon som är intresserad av att gå in som suppleant i styrelsen. Det finns inga krav på tidigare erfarenheter från vägunderhåll. Nya styrelsemedlemmar får möjlighet att gå en kortare utbildning men framförallt lär de sig genom att delta i styrelsens arbete och kommer att få gott om tid på sig att växa in i rollen.

Vi söker också personer som är intresserad av att ingå i valberedningen.

Är du intresserad av att delta i ett intressant styrelsearbete eller vill engagera dig i valberedningen får du gärna slå någon av oss i valberedningen en signal eller maila.

Har du inte möjlighet att engagera dig själv men har tips på kandidater tar vi tacksamt emot dessa.

Med vänlig hälsning

Valberedningen

Henrik Wikman , 0734-326 112, henrik.wikman@jm.se

Margareta Bojnäs, 070-3444412