Medlemsregister

Medlemsregistret är en Excelfil som innehåller kontaktinformation till alla tomtägare i Flisbergen. För nedladdning krävs ett lösenord. Är du medlem men saknar lösenordet kan du kontakta styrelsen eller webbfogden.