Städdag 8 maj 2021, samling 09:30

Årets städdag går av stapeln den den 8 maj kl. 09:30 och samlingsplatsen i år är helikopterplattan vid infarten till hamnen. Kallelse går ut via mejl och sätts upp på vår anslagstavla.