Vatten & avlopp

Vatten är ett livsmedel

PumphusetFöreningen sköter om sommarvatten till alla fastigheter i området. Vattnet slås på under våren när det anses säkert ur frostsynpunkt så att inga slangar eller kopplingar fryser sönder.

Föreningen tar vattenprover regelbundet för att försäkra sig om att det är tjänligt som livsmedel.

Vattnet får endast användas till hushållsbehov (disk & tvagning) och får absolut inte användas till bevattning, att fylla pooler eller biltvätt. Även om du har en egen brunn betyder det inte att du har en privat reservoar av vatten under ditt hus så dina uttag ur egen brunn kommer att påverka alla andra också.

Vid stora uttag finns även risk för saltvatteninträngning och då förstörs brunnen för alltid. Även om du har egen brunn bör du vara försiktig med uttaget då vi alla tar från samma grundvatten.

För att vattna växter kan du tänka på att de flesta av oss har hustak som är ca 80-100 m2, det innebär att 10 mm regn ger dig 100 liter fräscht växtvänligt regnvatten för den som tar tillvara på det i exempelvis tunnor.

Av respekt för varandra – var sparsam med vårt vatten, speciellt runt storhelgerna och semesterveckorna. Om vattnet tar slut i våra tankar tar det 12 timmar att fylla upp dem igen.

Under vintern går det att hämta vatten  i en kran på utsidan av pumphuset på Gruvvägen.Vintervattenkran

Bra länkar:

Avstängning av sommarvattnet

När nätterna blir kallare och risken för frost åter infinner sig stängs vattnet av.

Inför avstängningen uppmanas alla medlemmar att stänga sommarvattenkranen vid tomtgränsen och sedan skruva av vattenslangen! När vattnet har stängts av öppnar vattenfogden samtliga kranar och stänger dem sedan på våren innan vattnet slås på.

När vattnet ska stängas av på hösten måste en rad åtgärder vidtas:

  • 15 000 liter vatten ska tömmas ur våra tankar, sen ska tankarna rengöras och omkoppling till vintervatten ska ske så att medlemmarna under vintern kan hämta vatten vid tappstället vid pumphuset.
  • Samtliga kranar vid våra tomtgränser ska öppnas.
  • De vattenslangar som ev. fortfarande sitter kvar på stolparna vid tomtgränserna måste skruvas av, annars står vatten kvar i ledningen som då kan frysa sönder.
  • Samtliga tappkranar i dikena ska öppnas och därpå ska systemet blåsas ur så att allt vatten avlägsnas.

Detta arbete tar en hel dag i anspråk. Avstängning sker vanligtvis på en lördag, för om något går fel så har vi ytterligare en dag på oss.

Vi stänger inte av vattnet under höstens städhelg då många medlemmar är ute i sina stugor. Vi föredrar däremot att stänga av i mitten av oktober för att inte riskera att frosten slår till. Vädret kan snabbt slå om och skulle vi vänta till slutet av oktober/början av november kanske avstängning måste ske med kort varsel, och dessutom på en vardag.

Avlopp

För hjälp att välja avloppslösning kan du ta hjälp av en entreprenör eller konsult. På exempelvis Avloppsguidens webbplats hittar du information om entreprenörer/ företag som gör VA-utredningar med mera.  Läs även mer på Norrtälje kommuns hemsida.

Har du anlagt eget avlopp och vill dela med dig av erfarenheterna runt vald entreprenör eller annat får du gärna skriva några rader i kommentarsfältet nedan.