Bysholmens samfällighetsförening behöver rekrytera till styrelsen!

Vi som bor i Havsskogen, Flisbergen eller Nothamn är också medlemmar i Bysholmens samfällighetsförening. Föreningen har till uppgift att säkerställa underhåll av vissa av de vägar vi är beroende av för att ta oss till våra fritidshus. Arbetet finansieras genom den årliga föreningsavgiften och statliga bidrag. Föreningen har en styrelse som ser till att medlemmarnas… Read More Bysholmens samfällighetsförening behöver rekrytera till styrelsen!

Städdag 10 oktober kl. 09:00

Nu börjar det närma sig tid för städdag. Vi samlas i hamnen lördagen den 10 oktober kl. 09:00.Glöm inte att anmäla dig så att vi vet vad du kan ha med dig och så att du får lunch. Vegetariskt alternativ kommer att finnas. Välkomna! Styrelsen