Vägföreningens styrelse behöver rekrytera!

VVi som bor i Havsskogen, Flisbergen eller Nothamn är också medlemmar i Bysholmens vägföreningen. Föreningen har till uppgift att underhålla vissa av de vägar vi är beroende av för att ta oss till våra fritidshus.  Arbetet finansieras genom den årliga föreningsavgiften och statliga bidrag. Föreningen har en styrelse som ser till att medlemmarnas pengar används på klokast möjliga sätt.

Styrelse består både av personer med mycket god kunskap om förvaltning och skötsel av vägar och några personer som varit med en kortare tid.

Inför årsstämman letar vi nu efter intresserade kandidater. Självklart är det bra om du har erfarenhet av vägunderhåll men det finns också utrymme för någon som är intresserad av att lära sig med tiden.

Det är alltså inte nödvändigt att ha djupa vägkunskaper för att anmäla sitt intresse.

Nya styrelsemedlemmar får möjlighet att gå en kortare utbildning men framförallt lär de sig genom att delta i styrelsens arbete.

Är du intresserad av att delta i ett intressant styrelsearbete får du gärna slå mig en signal eller maila. Har du inte möjlighet att engagera dig själv men har tips på kandidater tar vi tacksamt emot dessa.

Med vänlig hälsning

Valberedningen

Henrik Wikman                                       

0734-326 112                                          

henrik.wikman@jm.se                           

Följ och gilla...