Vägföreningen behöver förstärkning!

__________________________________________
Vägföreningens styrelse behöver rekrytera!

Vi som bor i Havsskogen, Flisbergen eller Nothamn är också medlemmar i
Bysholmens vägförening. Föreningen har till uppgift att underhålla
vissa av de vägar vi är beroende av för att ta oss till våra fritidshus.
Arbetet finansieras genom den årliga föreningsavgiften och statliga bidrag.
Föreningen har en styrelse som ser till att medlemmarnas pengar används på
klokast möjliga sätt.

Styrelsen består både av personer med mycket god kunskap om förvaltning och
skötsel av vägar och några personer som varit med en kortare tid.

När nu föreningens kassör har flyttat och då även en suppleant saknas hoppas
styrelsen på att det, till den kommande årsstämman, finns ett antal
intresserade kandidater.

Det är inte nödvändigt att ha kunskaper om vägunderhåll för att anmäla sitt
intresse. Nya styrelsemedlemmar får möjlighet att gå en kortare utbildning, men
framförallt lär de sig genom att delta i styrelsens arbete.

Är du intresserad av att delta i ett intressant styrelsearbete får du gärna
slå mig en signal eller mejla mig. Har du inte möjlighet att engagera dig själv
men har tips på kandidater tar jag tacksamt emot dessa.

Med vänlig hälsning

Henrik Wikman
Valberedningen
0734-326 112
henrik.wikman@jm.se

Följ och gilla...