Eldningsförbud

Flisbergen är ett detaljplanerat område, så därför råder eldningsförbud enligt nedan (saxat ur information från Norrtälje kommun):


1 april – 30 september – Eldningsförbud inom detaljplanerat område
Under denna period är det av miljö- och hälsoskäl alltid förbjudet att elda (även i tunna) inom detaljplanerat område. Förbudet gäller även om Räddningstjänstens brandriskprognos generellt tillåter eldning.

Följ och gilla...