ELDNINGSFÖRBUD

Det råder hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har därför meddelat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län. 

Gunnar Lidén, som äger den större delen av stranden i Skottviken, har noterat att man vid flera tillfällen i sommar trots förbudet har eldat på stranden. Flisbergens medlemmar har Gunnar Lidéns tillstånd att vistas på stranden under ordnade former.

Vare sig det är utomstående eller föreningens medlemmar som har gjort upp eld gör vi er uppmärksamma på att
ALL ELDNING UTOMHUS ÄR STRIKT FÖRBJUDEN!
Styrelsen
Följ och gilla...