Eldningsförbud

Det har väl knappast undgått någon att det råder extremt hög brandrisk i skog och mark och att totalt eldningsförbud tills vidare gäller i så gott som hela landet. Se länk från Norrtälje kommun.
Notera  särskilt vad kommunen skriver om grillning: ”Förbudet omfattar även särskilt iordningställda grillplatser. Du får grilla på egen tomt, om du använder en säker grillplats, t.ex. upphöjd från marken. En engångsgrill räknas inte som en säker grillplats.”
Dagsaktuell brandriskprognos fås på telefon 0176 28 42 00.
Följ och gilla...