AVSTÄNGNING AV SOMMARVATTNET

Den heta sommaren 2018 lider obönhörligen mot sitt slut, och även om den fortfarande gör vissa framstötar så är det snart dags att stänga av sommarvattnet.
Avstängningen beräknas inledas torsdagen den 11 oktober, alltså veckan efter höstens städdag. 
Som vanligt uppmanas alla medlemmar att inför avstängningen stänga sommarvattenkranen vid tomtgränsen och sedan skruva av vattenslangen! När vattnet har stängts av öppnar vattengruppen samtliga kranar och stänger dem sedan på våren innan vattnet slås på.
Vattengruppen
Följ och gilla...