Ang. bommar i Flisbergen

Under de senaste veckorna har det tyvärr skett inbrott i tre fastigheter i Flisbergen, kanske ännu fler. Några medlemmar har efterlyst bommar för att hindra obehöriga från att få tillträde till vårt område.

Fritidsföreningen Flisbergen ansvarar inte för Havsvägen, det gör Bysholmens vägförening. Havsvägen är en allmän väg som uppbär statsbidrag och får på inga villkor stängas.

Skulle vi välja en lösning med bommar skulle det krävas tio stycken för att blockera infarten till samtliga grusvägar i Flisbergen.

Styrelsen ser inte hur in- och utfart till alla fastigheter (förutom till dem längs Havsvägen) i så fall skulle kunna lösas praktiskt vad gäller sophämtning, slamtömning, plogning, utryckningsfordon m.m.

Väddö 2018-11-10

Styrelsen

Följ och gilla...